“Incorporar i integrar un bon professional és un factor deter­minant per assegurar el futur de la seva empresa”

Assignació de professionals

 • Determinar els perfils professionals que precisa la seva empresa
 • Gestionar els processos de recerca i selecció
 • Planificar l’acollida i integració de tots els professionals
 • Acompanyar individualment l’evolució professional

Cada vegada que una organització es planteja la necessitat d’integrar un nou professional està prenent una decisió important, perquè amb aquesta decisió està planificant el futur de la mateixa, i per descomptat el futur professional de la persona que s’incorpora.

A2M persegueix ajudar a cada organització en:

 • Determinar els perfils professionals que precisa la seva empresa
 • Fer una anàlisi prèvia del potencial intern de l’organització Configurar el perfil personal i professional (competències que resulti adient)
 • Establir la forma més adequada d’efectuar la recerca Analitzar candidatures
 • Detectar competències
 • Presentar candidats/tes
 • Negociar condicions contractuals
 • Planificar l’acollida i integració de tots/es els/les professionals
 • Acompanyar individualment l’evolució professional, durant el període de prova.

OBJECTIUS

Que el/la nou vingut/da encaixi correctament en la cultura organitzativa i comparteixi la visió, la missió i els valors corporatius

 

TIPOLOGIA DE PERFILS

 • Els perfils amb els que treballem són molt variats, no obstant, els més habituals són:
 • Operaris/es
 • Auxiliars administratius/ves Dependents/es
 • Comercials
 • Comandaments intermitjos Directius

 

TEMPORITZACIÓ

El temps estimat de tot el procès oscil·la entre 1 ó 2 mesos, en funció del perfil del lloc a cobrir.

 

HONORARIS PROFESSIONALS

Depenent del lloc a cobrir, aquests poden oscil·lar entre un 8 i un 12% del salari brut anual. Aquests honoraris inclouen:

 • Reunions necessàries per la descripció del lloc de treball i el perfil del/la candidat/a
 • Recerca de candidats/es en base de dades pròpia
 • Recerca en el mercat laboral
 • Recepció i anàlisi de currículums
 • Entrevistes i proves a candidats/tes
 • Realització d’un informe final d’avaluació pel client, de cada candidat/a finalista
 • Reunions amb qui correspongui per la presentació de candidats/tes finalistes
 • Sessions amb presència del consultor/a per organitzar el pla d’acollida i integració
 • Seguiment personalitzat del/la candidat/a fins a finalitzar el període de prova pactat

Aquests honoraris no contemplen les despeses ocasionades per: Transports, dietes i estances, lloguer de sales, ni els costos d’anuncis en premsa/internet/altres, ni impostos (IVA).

GARANTIA DEL SERVEI

La garantia del servei es correspon amb la durada del període de prova estipulat en el contracte. Nogensmenys, es pot acordar una garantia superior en funció del càrrec a cobrir.

En cas de necessitat i opcionalment, es pot plantejar un “coaching” personalitzat durant un període inicial, que faciliti el correcte encaix del nou vingut a l’organització.

 

CONDICIONS D’EXCLUSIVITAT

Per altra banda, queda assegurada la confidencialitat, el secret professional i el compromís de no utilitzar la informació fora de l’àmbit d’actuació de la mateixa.