“El secret d’una bona estratègia de gestió és que el seu capital humà estigui alineat i compromès amb ella”

Estratègies de gestió

 • Establir polítiques i estratègies directives
 • Desenvolupar el factor humà i el liderat de l’estructura directiva
 • Fomentar la participació dels seus col·laboradors per promoure el compromís i l’esperit emprenedor dins l’empresa
 • Millorar la comunicació, per cohesionar i alinear el seu equip humà amb els seus objectius empresarials
 • Racionalitzar els processos i millorar contínuament
 • Optimitzar el capital humà aplicat
 • Servei d’Outplacement (recol·locació) per les persones a desvincular
 • Externalitzar els processos i reduïr els costos (outsourcing)
 • Analitzar i descriure llocs de treball
 • Gestió per fets
 • Sistemes de retribució (Fix i variable)