“Facilitem el desenvolupament i la millora de l’eficàcia del lideratge per tal d’alliberar i aprofitar el màxim potencial de les persones. Promovem el canvi i la evolució de les organitzacions.”

DESENVOLUPAMENT DEL LIDERATGE A TRAVÉS DEL COACHING

Què fem?

 • Facilitem el desenvolupament i la millora de l’eficàcia del lideratge per tal d’alliberar el màxim potencial de les persones.
 • Facilitem el canvi i l’evolució de les organitzacions.

 

Beneficis:

 • Facilitar la transformació i el desenvolupament de persones, equips i organitzacions.
 •  Desenvolupant el lideratge sostenible i eficaç.
 •  Alineament de persones, equips dins l’organització.

 

Com ho fem?

Utilitzem la facilitació, formació i el coaching, individual i de relacions i equips.

Ens recolzem en eines d’avaluació reconegudes a nivell internacional i molt robustes com…

The Leadership Circle per a la transformació del lideratge.

Beneficis:

 • Revela al líder el que succeeix a sota la superficie (pot mostrar el que el frena, patrons de comportament), nivel profund de consciencia.
 • Millora el coaching i l’accelera. L’avaluació mostra una foto complerta i integrada que permet fer coaching a un nivel avançat.
 • Recolza el desenvolupament del treball en equip i els plans de successió.
 • Aporta una mesura àmplia per avaluar el desenvolupament del lideratge i canvi cultural i facilita la gestió del rendiment constant.
 • Permet a l’organització mesurar-­‐se respecte a una gran base d’empreses similars.

The Leadership Culture Survey permet:

 • Establir un argument convincent per al canvi.
 • Enfocar i optimitzar els recursos destinats al desenvolupament del lideratge.
 • Facilita l’alineament en situacions d’adquisicions, fusions i reestructuracions.
 • Correlacionar el lideratge a la productivitat i d’altres mesures de rendiment del negoci.

Teams Diagnostic per als equips i organitzacions.

 • Permet fer una foto d’on es troba l’equip en un moment determinat, mitjançant dos factors clau relacionats amb les tasques, les relacions i l’ambient dins l’equip.
 • Fa una mesura de fortaleses i debilitats de l’equip en funció de la productivitat i la positivitat de l’equip.